Dzwoń z kartą PAPUGA

Regulamin

  1. Usługa Karta-Papuga jest produktem firmy VoxNet Sp z o.o. zwanej dalej VoxNet).
  2. Usługi Karta-Papuga służą do wykonywania rozmów telefonicznych międzynarodowych i krajowych.
  3. Usługi Karta-Papuga są sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego w postaci kombinacji 12 cyfr, odpowiadającej określonej wartości nominalnej (zwanej dalej kodem PIN).
  4. Po dokonaniu zakupu, kod PIN o zakupionej wartości zostaje przekazany Nabywcy na stronie WWW oraz przesyłany na adres e-mail podany przez Nabywcę.
  5. VoxNet nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Nabywcę kodu PIN osobom trzecim, ani za przesłanie kodu PIN na podany przez Nabywcę błędny adres e-mail.
  6. Nabywca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez VoxNet w celach promocyjno-marketingowych (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r).
  7. Cennik wszystkich połączeń dokonywanych poprzez usługę Karta-Papuga jest dostępny na stronie http://www.Karta-Papuga.pl
  8. Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji na adres e-mail: info@Karta-Papuga.pl lub telefonicznie pod numerem 801 003 303. Reklamacje będą rozpatrywane jest w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.
  9. VoxNet dokłada wszelkich starań zmierzających do utrzymania najwyższej jakości w połączeniach w technologii VoIP, nie ponosi jednak odpowiedzialności za obniżoną jakość głosu spowodowaną właściwościami transmisji VoIP. VoxNet nie odpowiada za przerwy w pracy sieci telekomunikacyjnych spowodowane zdarzeniami losowymi.
  10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powrót do strony głównej